Grad Zagreb i Zagrebačka županija » Zagreb » Bolnice i klinike » Laboratorijska dijagnostika

Odaberite

Traži

 • Klinička bolnica Dubrava

  Kategorija: Bolnice i klinike
  Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb
  Tel: +385 (0)1 2902 444, Fax: +385 (0)1 2860 259
  Email: kbd@kbd.hr 
  Web: http://www.kbd.hr 
  Djelatnosti: Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; Bolesti uha, nosa i grla i kirurgija glave i vrata; Citologija; Dijagnostika; Hitna medicina; Kirurgija; Kirurgija lica čeljusti i usta; Kožne i spolne bolesti; Laboratorijska dijagnostika; Mikrobiologija i hospitalne infekcije; Neurokirurgija; Neurologija; Nuklearna medicina i zaštita od zračenja; Očne bolesti; Ortopedija; Patologija; Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija; Psihijatrija; Radiologija; Reumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija; Stomatološka protetika; Unutarnje bolesti; Urologija; Zavod za transfuziju;

 • Klinički bolnički centar Rebro

  Kategorija: Bolnice i klinike
  Adresa: Kišpatićeva 12, Zagreb
  Tel: +385 (0)1 2388 888, Fax: +385 (0)1 2388 720
  Email: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr 
  Web: http://www.kbc-zagreb.hr 
  Djelatnosti: Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; Bolesti srca i krvnih žila; Bolesti uha, nosa i grla i kirurgija glave i vrata; Centar očna banka; Dijagnostika; Dijaliza; Kardijalna kirurgija; Kirurgija; Laboratorijska dijagnostika; Neurokirurgija; Neurologija; Nuklearna medicina i zaštita od zračenja; Očne bolesti; Onkologija; Patofiziologija i znanstveno istraživanje; Patologija; Pedijatrija; Psihijatrija; Psihološka medicina; Radiologija; Reumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija; Unutarnje bolesti; Urologija;

 • Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice

  Kategorija: Bolnice i klinike
  Adresa: Draškovićeva 19, Zagreb
  Tel: +385 (0)1 4697 000
  Web: http://www.kbcsm.hr 
  Djelatnosti: Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; Elektrodijagnostika; Interna medicina; Laboratorijska dijagnostika; Odjel za opekline; Radiologija; Reumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija; Traumatologija;

 • Klinički bolnički centar Šalata

  Kategorija: Bolnice i klinike
  Adresa: Šalata 4, Zagreb
  Tel: +385 (0)1 4920 019, Fax: +385 (0)1 4552 333
  Email: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr 
  Web: http://www.kbc-zagreb.hr 
  Djelatnosti: Klinička i molekularna biologija; Kožne i spolne bolesti; Laboratorijska dijagnostika; Ortopedija; Pedijatrija;

 • Opća bolnica Sveti Duh

  Kategorija: Bolnice i klinike
  Adresa: Sveti Duh 64, Zagreb
  Tel: +385 (0)1 3712 111, Fax: +385 (0)1 3712 308
  Web: http://web.obsd.hr 
  Djelatnosti: Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; Bolesti uha, nosa i grla i kirurgija glave i vrata; Citologija; Ginekologija i porodništvo; Kirurgija; Laboratorijska dijagnostika; Mikrobiologija i hospitalne infekcije; Neurologija; Očne bolesti; Ortopedija; Patologija; Radiologija; Reumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija; Unutarnje bolesti; Urologija;

 • Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

  Kategorija: Bolnice i klinike
  Adresa: Dugi Dol 4a, Zagreb
  Tel: +385 (0)1 2353 800, Fax: +385 (0)1 2331 515
  Email: SKVV@idb.hr 
  Web: http://www.idb.hr 
  Djelatnosti: Dijabetologija; Endokrinologija; Laboratorijska dijagnostika; Nefrologija;

 • Zatvorska bolnica

  Kategorija: Bolnice i klinike
  Adresa: Svetošimunska cesta 107, Zagreb
  Tel: +385 (0)1 2383 800
  Djelatnosti: Dijagnostika; Laboratorijska dijagnostika;

Anketa
Da li volite ljeto?
Moje zdravlje ©2016 Sva prava pridržana