Opća bolnica Vukovar

Opća bolnica Vukovar

Opća bolnica Vukovar

Kategorija: Bolnice i klinike
Adresa: Bolnička 5, Vukovar
Tel: +385 (0)32 452 111, Fax: +385 (0)32 452 002
Email: opca.bolnica.vukovar@vk.htnet.hr 
Web: http://www.ob-vukovar.hr 
Djelatnosti: Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; Bolesti uha, nosa i grla i kirurgija glave i vrata; Citologija; Dijagnostika; Ginekologija i porodništvo; Infektivne i virusne bolesti; Interna medicina; Kirurgija; Kožne i spolne bolesti; Laboratorijska dijagnostika; Neurologija; Očne bolesti; Patologija; Pedijatrija; Psihijatrija; Radiologija; Reumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija; Zavod za transfuziju;

Anketa
Da li volite ljeto?
Moje zdravlje ©2016 Sva prava pridržana