Kongenitalne kardiopatije

Kongenitalne kardiopatije

Najčešće se pojavljuje kod djece čije su majke vrlo mlade ili starije od prosjeka i češće su kod ženske djece. Kao najčešći uzročnici pojave malformacija smatraju se farmakološki i infektivni agensi.

UZROCI

To su bolesti srca i krvnih žila koje nastaju tijekom fetalnog života ili u prvim danima nakon rođenja. Najčešće se pojavljuje kod djece čije su majke vrlo mlade ili starije od prosjeka i češće su kod ženske djece. Kao najčešći uzročnici pojave malformacija smatraju se farmakološki i infektivni agensi.
Što se tiče farmakoloških agensa, najčešće su to steroidi, kinin i talidomidi. Zato je potrebno u trudnoći obvezno se konzultirati sa svojim liječnikom za lijekove koje trudnica mora uzimati.
Infektivni faktori koji mogu biti uzrok kongenitalne kardiopatije su gripa, parotitis i rubeola.

Ako kongenitalne kardiopatije promatramo sa strane prisutnosti cijanoze, onda ih možemo podijeliti na cijanogene (pulmonalna artrezija, trikuspidna artrezija) i acijanogene (aortalna stenoza, jednostavna pulmonalna stenoza).


OČITOVANJE

U prvim danima, nakon rođenja djeteta, može se uočiti da li dijete ima neku srčanu malformaciju. Dispneju kod djeteta roditelji mogu uočiti, ako primjete otežano disanje, a cijanoza se očituje plavkastom i tamnom bojom kože i sluznica. Ako roditelji primjete neke od ovih simptoma ili drugih simptoma na svom djetetu, trebaju odmah reagirati i odvesti dijete liječniku, koji će obaviti detaljne pretrage.
U slučaju da pretrage pokažu prisustvo tahikardije, šuma na srcu ili srčane dekompenzacije, tada se sa sigurnošću može reći da djete ima srčanu malformaciju, koja obvezno mora biti pod redovitom kontrolom liječnika.
Novorođenčad koja imaju kongenitalne kadiopatije, obično su mršava, manje otporna i napreduju i rastu malo sporije od svojih vršnjaka.cijanoza | talidomidi | kinin | srce | steroidi | tahikardija | dispneja |

Anketa
Da li volite ljeto?
Moje zdravlje ©2016 Sva prava pridržana