Prolaps mitralne valvule

Prolaps mitralne valvule

Najčešći simptomi bolesti su bol u prsima, dispneja, vrtoglavica i palpitacija (lupanje srca), iako postoji veliki broj slučajeva gdje nema nikakvih simptoma bolesti.

UVOD

Prolaps mitralne valvule je anatomski poremećaj valvule, zbog koga su dijelovi valvule širi, te prilikom sistole svojom nadutošću ulaze u atrij, ali postoje i slučajevi izduljenosti korde tendineje valvule, što uzrokuje proširenost otvora zaliska. To je najčešća srčana mana, koja zahvaća 5-10 % stanovništva., neovisno o spolu.
Ova bolest može biti izolirana ili udružena s nekim drugim kardiopatijama ili torakalnim deformacijama. Najčešći simptomi bolesti su bol u prsima, dispneja, vrtoglavica i palpitacija (lupanje srca), iako postoji veliki broj slučajeva gdje nema nikakvih simptoma bolesti, pa se bolest uočava tek nakon pretraga koje su provedene iz nekih drugih razloga.


DIJAGNOZA

Pregledom se često utvrđuje srčani šum i sistolički klik, koji uvelike mogu pomoći liječniku kod dijagnosticiranja ove bolesti. U većini slučajeva se promjene na srcu uočavaju elektrokardiogramom, dok se ultrazvukom srca mogu uočiti deformacije mitralnog zaliska. Angiografija s kateterizacijom srca omogućava sigurno dijagnosticiranje ove bolesti, ali se ova pretraga rijetko preporučuje, jer je teška i opasna, a ne utječe na mogući tretman liječenja, tako se ova pretraga preporučuje samo pacijentima koji su kandidati za kirurški zahvat.


LIJEČENJE

Ako ne postoje simptomi bolesti, pacijentima se ne propisuju nikakvi lijekovi, već samo neophodne redovite kontrole, kako ne bi došlo do pogoršanja bolesti ili mogućih komplikacija.
U slučajevima kada je prisutan simptom boli u prsima, pacijentima se propisuju beta-blokatori.
Neke od mogućih komplikacija ove bolesti su: poremećaj srčanog ritma, mitralna insuficijencija i endokarditis.atrij | endokarditis | srčana mana | beta-blokatori | palpitacija | srčani šum | kardiopatije | elektrokardiogram | prolaps mitralne valvule | valvule | kateterizacija | angiografija | lupanje srca | valvula | sistolički klik | sistola | ultrazvuk | srce | zalisci | vrtoglavica | mitralna insuficijencija | dispneja |

Anketa
Da li volite ljeto?
Moje zdravlje ©2016 Sva prava pridržana