Mobilni telefoni i zdravlje djece

Mobilni telefoni i zdravlje djece

Nitko ne može reći kolika je opasnost od mobilnih telefona, ali se rasprave vode oko uporabe mobilnih telefona kod djece, jer istraživanja ukazuju na češću pojavu leukemije kod djece izložene EMP-u.

Mobilni telefon je ispunjenje ljudskog sna o neposrednoj komunikaciji sa određenom osobom na bilo kojem dijelu svijeta, u bilo koje doba dana ili noći. Zbog toga ne iznenađuje podatak da u svijetu ima između 1 i 2 milijarde korisnika mobilne telefonije. Opasnost od elektromagnetnog polja (EMP) mobilnih telefona je utoliko veća što su posljedice njegovog djelovanja na zdravlje nesagledive u kratkom vremenu, već je za njihovo očitovanje potreban dugogodišnji period izlaganja.

Brojne promjene na tkivima čovjeka registrirane su nakon izlaganja elektromagnetnom polju.
Nitko sa sigurnošću ne može reći kolika je realna opasnost od mobilnih telefona, ali se glavne rasprave vode oko sve masovnije uporabe mobilnih telefona kod djece, jer su ispitivanja ukazala na češću pojavu leukemije kod djece izložene EMP-u. Zbog ovog problema su u nekim zemljama svijeta date preporuke roditeljima da djeci ne dozvoljavaju uporabu mobilnih telefona ili da je limitiraju na 10 minuta razgovora tijekom dana.

Opasnost od zračenja mobilnih telefona se najčešće zanemaruje, iako neki znanstvenici tvrde kako zračenje može povećati rizik od nastanka malignih i drugih bolesti.
S druge strane smatra se da mobilni telefoni predstavljaju slabe izvore zračenja, a dosadašnja medicinska saznanja nisu ukazivala na postojanje štetnih efekata mobilnih telefona. Tako su mobilni telefoni jedini električni uređaji na kojima čak ne postoji ni preventivno upozorenje da se drže dalje od dosega djece.maligne bolesti | leukemija | djeca | EMP | zračenje | elektromagnetno polje | mobilni telefon |

Komentirajte članak
Naslov
Komentar
Prepišite kod CaptchaImage
Sva polja za unos su obvezna.
Komentari
Anketa
Da li volite ljeto?
Moje zdravlje ©2016 Sva prava pridržana