Koliko znamo o razvoju govora kod djece?

Koliko znamo o razvoju govora kod djece?

Koliko vi kao roditelj znate o razvoju govora kod djece? Možete provjeriti svoje znanje putem slijedećeg upitnika.

Upitnik za roditelje


1. Prema Vašem mišljenju razvoj govora djeteta počinje :

a) Od rođenja
b) S navršenih 6 mjeseci
c) S navršenih 8 mjeseci
d) Pojavom prve riječi


2. Djeca prepoznaju i smiješe se na zvuk poznatog glasa (roditelja) s navršenih:

a) 0-3 mjeseca
b) 4-6 mjeseci
c) 6-8 mjeseci


3. Prvu riječ sa značenjem moje je dijete izgovorilo s:

a) 8 mjeseci
b) 10 mjeseci
c) Oko prvog rođendana
d) Kasnije


4. Smatram da je govor urođena vještina i da se razvija sam po sebi te da je utjecaj okoline zanemariv.

  DA    NE
    

5. Mislite li da učestalo tepanje djetetu (kao prevladavajući oblik komunikacije) s navršene dvije godine može štetiti govorno-jezičnom razvoju?

   DA    NE


6. Smatrate li da dugotrajno korištenje dude ili sisanja palca utječe na govor, odnosno kvalitetu izgovora?
  
   DA    NE


7. Trebam li se zabrinuti za govor svog djeteta ako:

a) U dobi od 0-3 mjeseca se ne smiješi kada čuje poznat glas        

    DA    NE

b) Ne uspostavlja očni  kontakt                

   DA     NE 

c) U dobi od 12 mjeseci ne govori ali sve razumije                           

   DA    NE

d) U dobi od 15 mjeseci imenuje samo članove uže obitelji i oponaša glasanje životinja                                                                                          

   DA      NE

 

RJEŠENJA:

1.a;  2.a;  3.c;  4.ne;  5.da;  6.da; 7. a – da, b – da, c - ne, d - ne, e – ne, f - ne

 


Autorica: Ana Marija Tomečak Krilić, prof. logoped

Logopedski centar Logos

Matije Divkovića 3, Zagrebdijete | djeca | roditelji | roditelj | govor |

Komentirajte članak
Naslov
Komentar
Prepišite kod CaptchaImage
Sva polja za unos su obvezna.
Komentari
Anketa
Da li volite ljeto?
Moje zdravlje ©2016 Sva prava pridržana