Priprema za školu

Priprema za školu

Već u vrtiću možemo prepoznati djecu koja potencijalno mogu razviti teškoće čitanja i pisanja. Takva djeca teško razlikuju i povezuju glasove u riječi i imaju teškoća u praćenju slijeda.

Zašto je bitna?

Iako djeca čitanje i pisanje usvajaju po polasku u školu, u predškolskom periodu se razvijaju neke vještine koje utječu na taj proces:

Slušna pažnja
Vizualna percepcija
Vizualna i slušno-govorna memorija
Sukcesivne funkcije(praćenje slijeda u vremenu i prostoru)
Vizualno-motorna i slušno-motorna koordinacija
Prostorna orijentacija
Grafomotorika
Jezična kompetencija
Upravo kroz praćenje usvajanja ovih vještina možemo preduhitriti kasnije teškoće.


Kako mogu prepoznati teškoće?

Već u vrtiću (godina pred školu) možemo prepoznati djecu koja potencijalno mogu razviti teškoće čitanja i pisanja. Takva djeca obično teško razlikuju glasove (S-Š, Š-Ž, S-Z...), ne uočavaju početni i/ili završni glas u riječima, teško povezuju glasove u riječi (M-I-Š = miš), imaju teškoća u praćenju slijeda (u zadacima crtanja likova u slijedu), lošije crtaju u odnosu na svoje vršnjake, zrcalno pišu slova ili imaju teškoća u pamćenju oblika slova, imaju lošu slušno-govornu memoriju (pamćenje pjesmica), manji opseg vokabulara, jednostavnu strukturu rečenice...


Što napraviti?

Ukoliko sumnjate da vaše dijete ima neke od navedenih teškoća, dobro je potražiti savjet stručnjaka koji će izvršiti procjenu razine usvojenosti predvještina potrebnih za čitanje i pisanje te vam dati potrebne savjete.


Autorica: Ana Marija Tomečak Krilić, prof. logoped

Logopedski centar Logos

Matije Divkovića 3, Zagrebškola | dijete | Logopedski centar Logos | Ana Marija Tomečak Krilić | djeca | vrtić |

Komentirajte članak
Naslov
Komentar
Prepišite kod CaptchaImage
Sva polja za unos su obvezna.
Komentari
Anketa
Da li volite ljeto?
Moje zdravlje ©2016 Sva prava pridržana